Collectie Gelderland

Geen titel

Foto's van het college van Burgemeester en Wethouders in 2000. Serie van 8 foto's, foto 6 van 8. Gemeentesecretaris J. Miedema.