Collectie Gelderland

Geen titel

Flatwoningen aan de Prins Bernhardlaan in Ede, gezien in westelijke richting.