Collectie Gelderland

Geen titel

De Kerkhoflaan in Bennkom, gezien in noordelijke richting ter hoogte van de Rooms Katholieke Kerk voor de reconstructie in 1976.