Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname Ede. Links verticaal de Spoorlijn Arnhem-Utrecht. Rechts Kazernecomplex. Midden boven het Stationsplein.