Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto waterzuiveringsinstallatie Bennekom. Rechtsmidden aan de Langesteeg de riool zuiverings-installatie. Linksmidden het onderzoekcentrum van de landbouwuniversiteit uit Wageningen. Linksmidden naar rechtsboven de Dr. W. Dreeslaan.