Collectie Gelderland

Geen titel

De Detmarlaan in Ede, gezien in zuidelijke richting ter hoogte van de kruising met de Arnhemseweg.