Collectie Gelderland

Geen titel

Zicht op een weiland aan de Achterstraat in Bennekom, gezien in oostelijke richting. Later komen hier de woningen aan de Van Kellstraat, Jonker Sloetlaan en Commandeursweg. Linksachter is de graansilo van A. Roosenboom te zien, later is dit het Hackfortsgoed.