Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat in Bennekom, gezien in noordelijke richting. Links op de voorgrond de kruidenierswinkel van Johan van Silfhout.