Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 12 van serie van 16 De beeldentuin van het Rijksmuseum Kröller-Müller te Otterlo. Dit bronzen hert werd door de kinderen aangeboden toen de heer en mevrouw Schlimmer-Colignon in 1966 hun 55-jarig huwelijksfeest vierden. Het beeld werd vervaardigd door mw. Molkenboer-De Blécourt en staat aan de "Driesprong" in het bos van de Valouwe.