Collectie Gelderland

Geen titel

Park Paasberg in Ede, gezien vanaf de Arnhemseweg. Links de Nederlands Hervormde Kerk, gezien in noordelijke richting.