Collectie Gelderland

Geen titel

Het "Achterdorp" in Bennekom. Links de kerktoren van de Nederlands Hervormde Kerk gelegen aan de Dorpsstraat, gezien in noordelijke richting.