Collectie Gelderland

Geen titel

De Klinkenberg in Ede, gezien in oostelijke richting.