Collectie Gelderland

Geen titel

De president van Zuid Afrika Paul Kruger kwam per trein op station Ede - Wageningen ( toen station Ede SS ) op 6 december 1900. Schoolkinderen en gemeente bestuur van Wageningen en Ede brachten hem eer en steunden hem in zijn strijd om zuid Afrika.De kinderen eerden hem met het opschrift: "God zij met U". Hier aan de Dr. Hartogsweg ( voorheen Zuidelijke Parallelweg ) in Ede.