Collectie Gelderland

Geen titel

Uitbreidingsplan Lunteren. Vastgesteld bij Raadsbesluit 3 september 1935. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 22 januari 1936.