Collectie Gelderland

Geen titel

Mobilisatie 1914. Majoor-aalmoezenier Padberg. Foto 43 van serie van 61 foto's