Collectie Gelderland

Geen titel

De woningen aan de Hulsbeek in Ede, gezien in noordoostelijke richting.