Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat te Lunteren gezien in noordelijke richting. Links de Postweg, rechts de Oranjestraat.