Collectie Gelderland

Geen titel

De Blijdestein in Ede, gezien in noordwestelijke richting.