Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 3 van serie van 5 12,5-jarig ambtsjubileum van mr.dr. C.O.Ph. baron Creutz als burgemeester van Ede, bij Huize Berkeneng aan de edeseweg 116 in Bennekom. Aubade van het gemeentepersoneel, werklieden en onderwijzend personeel.