Collectie Gelderland

Geen titel

Bij het bouwrijp maken van de grond voor de wijk Veldhuizen trof de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek sporen aan van een nederzetting uit de Romeinse tijd, 2e tot 4e eeuw na Christus. Personeel van de ROB aan het werk in de omgeving van Mariëndaal. Nr 2 uit een serie van 2