Collectie Gelderland

Geen titel

De Verlengde Arnhemseweg in Ede ter hoogte van de Simon Stevinkazerne, gezien in oostelijke richting. De weg werd in 1929 voorzien van betonplaten.