Collectie Gelderland

Geen titel

Op een topografische ondergrond (schaal 1:50.000) zijn de eventuele locaties voor kalvergier-voorzuiveringsinstallaties aangegeven.