Collectie Gelderland

Geen titel

Intocht van het 11e Regiment Infanterie in de nieuwe garnizoensplaats Ede op 1 mei 1906. Deze militairen waren afkomstig uit Bergen op Zoom, Utrecht en Arnhem en namen hun intrek in de juist gereedgekomen infanteriekazernes bij het station. De foto werd genomen vanaf de hoek Arnhemseweg / Maandereind in oostelijke richting.