Collectie Gelderland

Geen titel

Op een kadastrale ondergrond is de gemeentegrens tussen Gelders en Stichts Veenendaal weergegeven . Conform het proces het proces verbaal van grensbepaling. Zie ook K635.