Collectie Gelderland

Geen titel

Vegetatiekaartering van het zuidelijk deel van de Ederheide, op een vergroting van de 1:10.000 topografische kaart.