Collectie Gelderland

Geen titel

Boerderij en Schaapskooi, gelegen aan Westenengerdijk 55, te Otterlo. Hoek Eschoter Engweg - Westengerdijk en eikebosje, bekend onder de naam "Jodenkerkhof". Boerderij en Schaapskooi staan op historische grond. Hier heeft het Huis Eeschoten gestaan; de laatste bewoners (familie Rietman) noemden de boerderij "Eeschoten". De boerderij is nu overgegaan in handen van de heer Van Koten, onderwijzer in Harskamp. De schaapskooi met bijbehorend land is nog eigendom van de dames Rietman. In de buurt heeft vroeger de Munnikhof gestaan; uit deze naam blijkt dat hier ook een klooster gestaan heeft. Helaas is er sinds kort een grote kalverschuur gebouwd naast het oude woonhuis. Zie ook volgende twee foto's.