Collectie Gelderland

Geen titel

Historische optocht, welke op 2 september 1913 te Ede werd gehouden ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten. Groep XIII: Kolonel De Perponcher (A.J.V.Boven) en Jacob Fagel (P.A.Menger). Zij vormden het gezantschap, dat de Prins te Londen ontmoette. Zij brachten hem de boodschap, dat de oude provincie Holland zonder hulp van buiten het Franse juk van zich had afgeschud.