Collectie Gelderland

Geen titel

Voertuigen van de Coberco zuivelfabriek tijdens de heide optocht op het opstelterrein