Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 2 van serie van 4 De reconstructie van de Otterloseweg te Harskamp. De Otterloseweg ter hoogte van de hoofdingang van het Infanterie Schietkamp gezien in noordwestelijke richting na de reconstructie.