Collectie Gelderland

Geen titel

Een Panorama van Ede, gezien in westelijke richting. In het midden de "Oude Kerk", met op de voorgrond de "Paasbergerweg".