Collectie Gelderland

Geen titel

Kopie van de kadastrale kaart Otterlo sectie A: er staan drie nummers per perceel waarvan één een kadastraal nummer. De betekenis van de andere nummers is onbekend. Rechtsonder staat: "Voor extract conform de landmeter van het kadaster H.P. de Haan. Afgegeven door mij, bewaarder der hypotheken en van het kadaster, Arnhem den 1 october 1883". zie kopie K54 Bevat o.a. het Veentje, het Harskampsche Veld het zand water en Smachtenburg ** Inzage van het fysieke stuk uitsluitend met toestemming van de archivaris **