Collectie Gelderland

Geen titel

De heer P.H.J. Bakkenes van de afdeling Financiën en Belastingen, belast met de controle op de toeristen- en woonforensenbelasting.