Collectie Gelderland

Geen titel

Op de Topografische kaart 1:50.000, grijsdruk, is het ontwerp voor een scheepvaart - en afwateringskanaaal door de Gelderse Vallei, het zogenaamde Rijn- Eem kanaal , aangegeven: het Rijn-Eem. Ook zijn de begrenzingen van de betreffende waterschappen aangeduid. De watergangen zijn extra geaccentueerd en met naam genoemd.