Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) aan de Kernhemseweg te Ede, gezien in oostelijke richting. Boven de Doolhoflaan en rechts de spoorlijn Ede-Amersfoort, onder de Kernhemseweg.