Collectie Gelderland

Geen titel

De Grotestraat in Ede, gezien in noordelijke richting vanaf het Maandereind. De tol rechts stond onderaan de Arnhemseweg en bestond uit een draaitol voor wagens en karren en een schuiftol voor voetgangers. Deze rijkstol werd per 1 mei 1900 opgeheven. Links het tolhuis waarin smid Hendrik Brouwer woonde.