Collectie Gelderland

Geen titel

De Peppelensteeg ter hoogte van het zwembad en de sporthal "De Peppel", gezien in noordelijke richting.