Collectie Gelderland

Geen titel

Uitbreidingsplan op een kadastrale ondergrond van de kern van Lunteren. De kaart, waarop de rooilijnen staan aangegeven, is ingekleurd. Het plan is vastgesteld bij raadsbesluit 3 september 1935. Goedgekeurd: GS dd. 22 januari 1936.