Collectie Gelderland

Geen titel

Het interieur van "Ons Landhuis" aan de Barneveldseweg 11 te Lunteren. Directrice was in die tijd mevrouw M. Schagen-Van Zoelen. In 1977 werd de exploitatie overgenomen door een stichting. Deze stichting, "Vakantiecentrum ons landhuis" kwam los te staan van de Vereniging tot Bevordering der Belangen van Slechthorenden.