Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 1 van serie van 5 De Nassauschool voor protestants christelijk basisonderwijs aan de Heidelaan te Bennekom. De hoofdingang van de Nassauschool, gezien in oostelijke richting.