Collectie Gelderland

Geen titel

Braakliggend terrein waar de nieuwbouwwijk Kernhem in Ede moet komen, gezien in noordelijke richting. Op de voorgrond woningen in de wijk Veldhuizen. In het midden de N 224 en midden boven het kwekerijcomplex van de Permar.