Collectie Gelderland

Geen titel

De rioolwaterzuiveringinstallatie aan de Peppelensteeg, gezien in zuidwestelijke richting.