Collectie Gelderland

Geen titel

Een eikenboom bedekt met sneeuw, gelegen aan de Buitenzorglaan met op de achtergrond het Kippenlijntje (spoorweg). Dit was de duurste boom van de gemeeente Ede. De boom kostte f 80.000 en met grond f 133.000. Foto 1 van een serie van 2.