Collectie Gelderland

Geen titel

De Molenstraat in Ede, gezien in zuidelijke richting. De voormalige pastorie van de Nederlands Hervormde gemeente, vroeger Bergstraat 4. Circa 1885 werd de pastorie bewoond door ds. W. Kalshoven. In de tweede wereldoorlog heeft het pand dienst gedaan als noodhospitaal. In de voorgevel bevindt zich een gedenksteen met opschrijft: "De eerste steen gelegd door Joh. A. Barb. A. Brouwer, oudste dochter van Ds. J.D.B. Brouwer en C. Koning, 1856".