Collectie Gelderland

Geen titel

De Engweg te Lunteren gezien in zuidwestelijke richting. In het midden de bedrijfsgebouwen van de Coöperatieve Aan- en verkoopvereniging en Malerij "De Boerenbond" (later woonwijk "Den Eng").