Collectie Gelderland

Geen titel

Kopie van de kadastrale kaart, sectie I , ten behoeve van de tiendverpachting van de Doesburgerbuurt. Aanduiding ontginningen (houtgewas - bouwland). De verpachte percelen zijn rood ingekleurd. ** Inzage van het fysieke stuk uitsluitend met toestemming van de archivaris **