Collectie Gelderland

Geen titel

Schout Hermannus Theodorus Prins werd in 1822 benoemd. Op 11 september 1847 herdacht de gemeenteraad in een openbare zitting het 25- jarig burgemeesterschap. In 1851 heeft hij, wegens toenemende lichaamszwakte ontslag aangevraagd, dat hem door Z.M. den Koning werd verleend. De heer Prins is op 18 april 1787 te Bennekom geboren en was gehuwd met Maria Gerharda Dibbetz. Burgemeester H. Th. Prins is op 29 augustus 1852 overleden te Bennekom.