Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van Ede gezien in noordelijke richting.In het midden de Rijksweg N 224. Onder een stukje van de woonwijk Veldhuizen met o.a. de straten Nettelhorst, Hogerhorst,Koelhorst en de flatgebouwen aan de Lunenburg die in 2009 zijn gesloopt.