Collectie Gelderland

Geen titel

Klokbeker met inventaris Kopersmid (eerste metaalbewerking inons land) plus draagbare aambeeldstenen, neushoornbijltje, pigment van polsbroekbeschermer, koperen priem of els, 5 vuurstenen pijlspitsen van verschillende typen. Opgegraven door dr. F.C. Bursch in 1939 in grafheuvel Lunteren. Rijksmuseum van Oudheden Leiden