Collectie Gelderland

Geen titel

Een samengestelde kaart van verkleinde kadastrale bladen van het noordelijk gedeelte van de bebouwde kom van Bennekom. De kaart is voorzien van huisnummers.