Collectie Gelderland

Geen titel

Nr 1 uit een serie van 14 Bij het bouwrijp maken van de grond voor de wijk Veldhuizen trof de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek sporen aan van een nederzetting uit de Romeinse tijd, 2e tot 4e eeuw na Christus. Overzicht van de omheiningsgreppels die de nederzetting omsloten hebben. Onder de zwarte kuilen rechts bevinden zich waterputten.